Մաթեմատիկա։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը 

(72507 + 56736) : (350 – 347) = 43081

1) + 7 2 5 0 7 2) 3 5 0
5 6 7 3 6 3 4 7
1 2 9 2 4 3 3
3) 1 2 9 2 4 3 : 3
1 2 4 3 0 8 1
9
9
2 4
2 4
3

 

560000 : 100 ∙ 8 =

 

1) 5 6 0 0 0 0 : 1 0 0
5 0 6 5 6 0 0
6 0 0
6 0 0
0 0
2) x 5 6 0 0
8
4 4 8 0 0

 

483042 : 6 ∙ 8 – 8044 =

 

1) 4 8 3 0 4 2 : 6
4 8 8 0 5 0 7
3 0
3 0
4 2
4 2
0
2) x 8 0 5 0 7 3) 6 4 4 0 5 6
8 8 0 4 4
6 4 4 0 5 6 6 3 6 0 1 2

 

4 ∙ (932 + 17692) : 6 = 12416

 

1) + 1 7 6 9 2 2) x 1 8 6 2 4
9 3 2 4
1 8 6 2 4 7 4 4 9 6
3) 7 4 4 9 6 : 6
6 1 2 4 1 6
1 4
1 2
2 4
2 4
9
6
3 6
3 6
0

 

500 + (600 – 3 ∙ 100) : 10 = 530

 

1) x 1 0 0 2) 6 0 0
3 3 0 0
3 0 0 3 0 0
3) 3 0 0 : 1 0 4) + 5 0 0
3 0 3 0 3 0
0 5 3 0

 

60997 + (6012 + 6228) : 3 = 65077

 

1) + 6 0 1 2 2) 1 2 2 4 0 : 3
6 2 2 8 1 2 4 0 8 0
1 2 2 4 0 2 4
2 4
3) + 6 0 9 9 7
4 0 8 0
6 5 0 7 7

 

485 ∙ 2 + 485 ∙ 3 = 2425

 

1)  x 4 8 5 2) x 4 8 5
2 3
9 7 0 1 4 5 5
3) + 1 4 5 5
9 7 0
2 4 2 5

 

9805 + 14651 : 7 = 11898

 

1) 1 4 6 5 1 : 7
1 4 2 0 9 3
6 5
6 3
2 1
2 1
0
2) + 9 8 0 5
2 0 9 3
1 1 8 9 8

 

82213 ∙ 3 – 12240 : 3 = 242559

 

1) x 8 2 2 1 3 2) 1 2 2 4 0 : 3
3 1 2 4 0 8 0
2 4 6 6 3 9 2 4
2 4
0
3) 2 4 6 6 3 9
4 0 8 0
2 4 2 5 5 9

 

(40179 – 15395 : 5) ∙ 4 = 148400

 

1) 1 5 3 9 5 : 5 2) 4 0 1 7 9
1 5 3 0 7 9 3 0 7 9
3 9 3 7 1 0 0
3 5
4 5
4 5
0
3) x 3 7 1 0 0
4
1 4 8 4 0 0

 

11140 : (2076 – 2066) : 2 = 557

 

1) 2 0 7 6 2) 1 1 1 4 0 : 1 0
2 0 6 6 1 0 1 1 1 4
1 0 1 1
1 0
1 4
1 0
4 0
3) 1 1 1 4 : 2 4 0
1 0 5 5 7 0
1 1
1 0
1 4
1 4
0

 

900100 – (735 – 184) ∙ 8 = 895692

 

1) 7 3 5 2) x 5 5 1
1 8 4 8
5 5 1 4 4 0 8
3) 9 0 0 1 0 0
4 4 0 8
8 9 5 6 9 2

 

3010 – 5614 : 7 + 9042 = 11250

 

1) 5 6 1 4 : 7 2) 3 0 1 0
5 6 8 0 2 8 0 2
1 4 2 2 0 8
1 4
0
3) + 9 0 4 2
2 2 0 8
1 1 2 5 0

 

46370 : 5 + 546 ∙ 4 = 11458

 

1) 4 6 3 7 0 : 5
4 5 9 2 7 4
1 3
1 0
3 7
3 5
2 0
2 0
0
2) x 5 4 6 3) + 9 2 7 4
4 2 1 8 4
2 1 8 4 1 1 4 5 8

 

1254 + 645 : 5 – 967 = 416

 

1) 6 4 5 : 5 2) + 1 2 5 4
5 1 2 9 1 2 9
1 4 1 3 8 3
1 0
4 5
4 5
0
3) 1 3 8 3
9 6 7
4 1 6

 

Մաթեմատիկա։ Ինքնաստուգում

Ամփոփում

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

168:3= 56

Սյունակաձև 

1 6 8 3
1 5 5 6
1 8
1 8
0

 

Ստուգում

 

x 5 6
3
1 6 8

 

672:16 = 42

Սյունակաձև 

6 7 2 1 6
6 4 4 2
3 2
3 2
0

 

Ստուգում՝

x 1 6
4 2
+ 3 2  
6 4
6 7 2

 

2 Կատարել մնացորդով բաժանում և արդյունքը ստուգել

43:7= 6 (1մն)

4 3 : 7 Ստուգում՝   6 x 7 + 1 = 43 
4 2 6
1

 

3 Տպարանում տպագրվել է 500 գիրք։ Եթե այդ գրքերը փաթեթավորեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա։                                              500 + 30 = 530

4 Արտահայտի՛ր միլիմետրով

19սմ= 190մմ

8մ= 800սմ
5 Արտահայտի՛ր դեցիմետրով

3մ8դմ= 38դմ

7կմ= 7000մ

6 Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ=     270վ

3օր8ժ=      80ժ   

7  Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ:

11 + 5 + 8 + 14 = 38սմ

8 Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը և մակերեսը։

21 x 4 = 84սմ      21 x 3 = 63սմ2

9 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

2 x (3 + 7) = 20սմ

7 x 3 = 21սմ2

10  Էլեկտրալարի 60մ երկարությամբ փաթեթն արժե 7200դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել՝ այդ լարից 25մ գնելու համար։

7200 : 60 = 120

120 x 25 = 3000

Պարագիծ և մակերես․ փաթեթ 1

Պարագիծ և մակերես․ փաթեթ 1

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Օրվա գործունեություն․

  1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 9 սմ է։  9 x 9 = 81(սմ2)  9 x 4 = 36(սմ)         
  2. Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 24 : 4 = 6(սմ)
  3. Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։                      5 x 5 = 25(սմ2)
  4. Հաշվի՛ր 16 սմ և 12 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:                           2 x 16 + 2 x 12 = 56(սմ)   16 x 12 = 192(սմ2)
  5. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։                                                                                                                          36 x 2 = 72(սմ)
  6. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 12 դմ է։                                                                                                                         12 x 2 = 24(սմ)
  7. Ուղղանկյան լայնությունը 10 դմ է, իսկ երկարությունը 2 դմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։                                                                           10 + 2 = 12(դմ)      2 x 10 + 2 x 12 = 44(դմ)     10 x 12 = 120(դմ2)
  8. Հաշվի՛ր 13 սմ, 14 սմ  և 15 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։ 13 + 14 + 15 = 42(դմ)
  9. Հաշվի՛ր 25 դմ, 24 դմ, 26 դմ և 27 դմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։                               24 + 25 + 26 + 27 = 102(դմ)

Մաթեմատիկական խնդիր

Հրաձիգը 10 տաս անգամ կրակել է ստանդարտ թիրախի ուղղությամբ և հավաքել 90 միավոր: Քանի՞ անգամ է խոցել 7, 8, 9, եթե 10-ը խոցել է 4 անգամ, ընդ որում նշվածներից բացի այլ տեղերում խոցում և վրիպում չի եղել, և նշված թվերից յուրաքանչյուրը խոցվել է։
90 – 4 = 86
Պատ․ 86 անգամ։