Արևի մոտ

 • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթին նոր ավարտ հորինի՛ր:                                          Տղան մեծանում է, դառնում հարուստ, իսկ այն հարուստները դառնում են աղքատ, տղայից փող են ուզում, բայց նա պատասխանում է:                                                                – Անգութ մարդիկ, առաջ ինձ փող էր պետք, բայց դուք ինձ ուշադրություն չդարձրեցիք, ես ձեզ ոչ մի բան էլ չեմ տալու:
 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, …                    Անվախ, անտուն, անտեր:
 • Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:

Խրճիթ- Տուն, տնակ, հյուղ

ճամփորդ- ճանապարհորդ, ուղևոր

հրճվանք- ցնծություն, մեծ ուրախություն

խավար- մութ, մթություն

անգութ- անխիղճ, խիղճ չունեցող

ամուր- ամրակուռ, ամրաձույլ

 • Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

Քնքուշ- կոպիտ, դաժան

խեղճ- հարուստ

վերելք- վայրէջք

անվախ- վախկոտ, երկչոտ

խավար- լույս, լուսավոր

խրճիթ- մեծ տուն

Русский язык

 • Объясни значения выражений “Открыть ящик Пандоры” и “Ахиллесова пята”.                                                                                                                                          Открыть ящик Пандоры означает выпустить несчастья и бедствия. Ахиллесова пята означает незащищенная часть тела.
 • Повтори слова-действия.
 • Подбери и запиши как можно больше слов-дейстыий к данным существительным. Снег — идет, падает, лежит, сыплется, кружится, укутывает, покрывает. дождь – идет, капает, льет, пчела – летит, жалит, котенок – спит, ест, пьет, бегает, повар – готовит, дегустирует, ученик – учиться, бегает, сидит, человек – ест, пьет, отдыхает, работает, ходит, лежит, сидит.
 • Подбери синонимы к данным словам: покарал, уста, предостерегал, бедствия, предания, неуязвимость.                                                                                покарал – наказал, осудил, уста – рот, губы, предостерегал – предупреждать о предстоящей опасности, бедствия – тяжелое жизненное испытание, большая беда, предания – народная традиция, легенда, неуязвимость – защищенность.
 • Образуй форму прошедшего времени: вырезать – он вырезал, она вырезала, узнать – он узнал, она узнала, поджарил – он поджарил, она поджарила, услышать – он услышал, она – услышала, падать – он упал, она упала, оно упало, хрустеть – он хрустел, она хрустела, оно хрустело.

Արևի մոտ

 • Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթը:
 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:              առք – առնելը, գնելը                                                                                                                    ցնցոտիներ – ցնցոտիներ հագած, պատառոտված զգեստներով                                              ճրագ – նավթով կամ ձեթով լցրած անոթ, որի մեջ դրված պատրույգը վառում են, լամպ, կանթեղ
  անգութ – գութ չունեցող, խղճի զգացումից զուրկ
 • Բնութագրի՛ր և նկարագրի՛ր տղային, հովվին:                                                                          Տղան բարի, խեղճ, ցնցոտիներով, գունատ տղա էր: Հովիվը բարի, սիրող, օգնող հովիվ էր:
 • Բացատրի՛ր վերնագիրը:                                                                                                            Արևի մոտ հեքիաթի վերնագիրը նշանակում է ոչ թե այն արևի մոտ, որը մենք տեսնում ենք, այդ նկատի ունի այն մարդկանց մոտ, որոնք սիրում են քեզ և դու ես նրանց սիրում:
 • Պատմվածքից դո՛ւրս  գրիր բաղադրյալ  (բարդ, ածանցավոր և բարդ ածանցավոր ) բառեր:  Մարդիկ, մոտավոր, անծանոթ, անտուն, գիշերահավ, անվախ, անգութ, անտեր:

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ են քարոլորտի  սալերը:                                                                                                    Քարոլորտի սալերը վիթխարի կտորներ են, որոնք շարժվում են և սահում են միջնապատյանի վերին շերտով:
2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը: Որո՞նք  են երկրակեղևի հիմնական տիպերը:        Երկրակեղևի տիպերն են մայրցամաքային և օվկիանոսային:
3. Երկրակեղևի շարժումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք:                                                              Երկրակեղևի շարժումներն են ուղղաձիգ և հորիզոնական:
4. Ի՞նչ է հարթակը:                                                                                                                      Հարթակը երկրակեղևի կայուն, ընդարձակ, կարծր բյուրեղային հիմքով տեղամասերն են:
5. Ի՞նչ է երկրածալքը:                                                                                                                  Երկրակեղևի շարժումների բնորոշ են նրա շարժունակ, անկայուն,  լայնարձակ  տեղամասերին, որը կոչվում է երկրածալք:

Այդ ոչինչը ես եմ

3․ Ավ. Իսահակյանի «Այդ ոչինչը ես եմ» առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

 

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

 

անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

Պարզ բառեր

Իշխան, գլուխ, խոնարհ, փողոց, դերվիշ, ճանապարհ, մեծ, մարդ, բարձր, շատ։

Բաղադրյալ բառեր

Քաղաքապետ, մարդիկ, նահանգապետ, փոխարքա, շքախումբ, ոչինչ, անպատկառ, ինձնից, անվրդով, հետաքրքրված։

Քարոլորտ. Երկրի ներքին կառուցվածքը

Հարցեր

1.Ի՞նչ շերտերից են կազմված Երկիրը:                                                                                      Երկիրը կազմված է միջուկի, միջնապատյանի և երկրակեղևի շերտերից:
2. Ի՞նչ է քարոլորտը:                                                                                                                     Քարոլորտը դա երկրի պինդ միասնական թաղանթն է:
3. Ինչպիսի՞ կարծր ապարներ կան:                                                                                              Կարծր ապարներն են քարերը, քարածուխը, քարաղը: